Kategorije
Odgovori na pitanja

Korisnici sredstava Fonda

Javni poziv – FZOEU – 01. rujan, 2020.

Korisnici sredstava Fonda prema Pozivu su fizičke osobe – građani koji:

  1. su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt,
  2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt prijavljeno najkasnije do 01. lipnja 2020. godine,
  3. kreiraju i podnesu Fondu prijavu za dodjelu sredstava Fonda za energetsku obnovu obiteljske kuće u sustavu e-prijava na javne pozive Fonda,
  4. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
  5. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
  6. ispunjavaju i druge uvjete Poziva i
  7. sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju
Kategorije
Odgovori na pitanja

Djelomična zamjena vanjske stolarije

Javni poziv – FZOEU – 01. rujan, 2020.

Za aktivnosti vezane uz vanjsku ovojnicu grijanog prostora obiteljske kuće, tehnički uvjeti se iskazuju preko U-vrijednosti komponenti ovojnice.
Svaka od prijavljenih aktivnosti na ovojnici mora biti cjelovita, tj. nije dopuštena djelomična obnova pojedinih dijelova ovojnice (npr. toplinska izolacija samo jednog vanjskog zida ili ugradnja samo jednog novog prozora, izuzetak su kuće koje zbog posebnih uvjeta konzervatora ne mogu na svim elementima ovojnice postići traženi koeficijent prolaska topline). Vanjska stolarija može se zamijeniti djelomično jedino ukoliko stolarija koja se zadržava zadovoljava koeficijent prolaska topline U<= 2,2 W/m2K.