Kategorije
Odgovori na pitanja

Korisnici sredstava Fonda

Javni poziv – FZOEU – 01. rujan, 2020.

Korisnici sredstava Fonda prema Pozivu su fizičke osobe – građani koji:

  1. su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt,
  2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt prijavljeno najkasnije do 01. lipnja 2020. godine,
  3. kreiraju i podnesu Fondu prijavu za dodjelu sredstava Fonda za energetsku obnovu obiteljske kuće u sustavu e-prijava na javne pozive Fonda,
  4. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
  5. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
  6. ispunjavaju i druge uvjete Poziva i
  7. sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju