Kategorije
Odgovori na pitanja

Djelomična zamjena vanjske stolarije

Javni poziv – FZOEU – 01. rujan, 2020.

Za aktivnosti vezane uz vanjsku ovojnicu grijanog prostora obiteljske kuće, tehnički uvjeti se iskazuju preko U-vrijednosti komponenti ovojnice.
Svaka od prijavljenih aktivnosti na ovojnici mora biti cjelovita, tj. nije dopuštena djelomična obnova pojedinih dijelova ovojnice (npr. toplinska izolacija samo jednog vanjskog zida ili ugradnja samo jednog novog prozora, izuzetak su kuće koje zbog posebnih uvjeta konzervatora ne mogu na svim elementima ovojnice postići traženi koeficijent prolaska topline). Vanjska stolarija može se zamijeniti djelomično jedino ukoliko stolarija koja se zadržava zadovoljava koeficijent prolaska topline U<= 2,2 W/m2K.